Oferta

Moją ofertę kieruję do osób, które:

– doświadczają kryzysów i przechodzą przez trudne wydarzenia życiowe
– mają obniżony nastrój, czują niepokój, lęku i braku motywacji

– doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi
– mają trudności w regulacji emocji i w radzeniu sobie ze stresem
– mają obniżone poczucie własnej wartości
– chcą podnieść jakość swojego życia

Formy pomocy

Wsparcie psychologiczne

Jest doraźną formą pracy z osobami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i czują, 
że potrzebują pomocy. Wsparcie psychologiczne może pomóc w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, w określeniu źródeł i czynników podtrzymujących problem oraz w znalezieniu nowych sposobów rozwiązania go.

Psychoterapia indywidualna

Jest formą leczenia, wiążącą się z regularnymi (cotygodniowymi) spotkaniami przez dłuższy czas. Podczas psychoterapii odkrywa się różne, często nieuświadomione mechanizmy, które wpływają niekorzystnie na obecne funkcjonowanie pacjenta, żeby potem zmienić je i wprowadzić nowe – bardziej adaptacyjne sposoby działania.

Jeśli się zastanawiasz, czy bardziej potrzebujesz doraźnej pomocy w formie wsparcia psychologicznego, czy raczej dłuższego działania w postaci psychoterapii – zapisz się na konsultację. Podczas konsultacji będę mogła dowiedzieć się więcej o Twoim problemie, poznać Twoje potrzeby 
i wspólnie z Tobą zdecydować, jaki rodzaj wsparcia będzie dla Ciebie najbardziej korzystny. Zarówno wsparcie psychologiczne, jak i psychoterapia mogą być prowadzona stacjonarnie i online.

Warsztaty / Szkolenia

Oferuję prowadzenie warsztatów i szkoleń psychoedukacyjnych (online i stacjonarnie).

Tematyka szkoleń obejmuje:
- Efektywna komunikacja
- Radzenie sobie z emocjami i stresem
- Zaburzenia psychiczne i profilaktyka

Do każdego szkolenia podchodzę indywidualnie i uwzględniam zapotrzebowanie klienta / grupy.