O mnie

Maja Karcz

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie kończę 4-letni akredytowany Kurs Terapii Poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie.  Kurs ten upoważnia do ubiegania się o tytuł terapeuty poznawczo-behawioralnego. Ukończyłam  także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W mojej praktyce łączę tradycyjne metody poznawczo-behawioralne z nurtami wywodzącymi się z trzeciej fali CBT (terapia schematów, uważność, ACT).

Podczas spotkań staram się stworzyć przyjazną, pełną empatii atmosferę w której klienci będą czuli przestrzeń na podzielenie się swoimi doświadczeniami i emocjami, co będzie dobrą podstawą dla dalszej pracy terapeutycznej.

Zajmuję się pomaganiem osobom, które:

  • doświadczają kryzysów i przechodzą przez trudne wydarzenia życiowe
  • mają obniżony nastrój, czują niepokój, lęk i brak motywacji
  • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • mają trudności w regulacji emocji i w radzeniu sobie ze stresem
  • mają obniżone poczucie własnej wartości
  • chcą podnieść jakość swojego życia

Pracuję głównie z dorosłymi.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam, m. in w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi, podczas indywidualnych konsultacji z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w Mieszkaniach Chronionych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Oprócz pracy psychoterapeutycznej, pracowałam również na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie prowadziłam zajęcia związane z komunikacją, empatią i profesjonalnym podejściem
do pacjentów.

Regularnie uczestniczę też w różnych szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPiB.